Pancar Şefliği’nde sevindiren gelişme!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belediye hizmet alanıyken 5 katlı ayrık konut nizam alanı olarak belirlenerek Özelleştirme İdaresi’nce satışa çıkarılmasına karar verilen Türkiye Şeker Fabrikaları Pancar İşletme Şefliği davasında sevindiren gelişme yaşandı. Lüleburgaz Belediyesi tarafından açılan davayı “süre aşımı” gerekçesiyle usul yönünden reddeden Danıştay 6. Dairesi’nin kararını Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bozdu. Kurul, başvurunun süresi içinde yapıldığını belirterek, davayı esas yönünden incelenmek üzere kararı veren mahkemeye gönderdi. 

 

Lüleburgaz Belediyesi’nin imar planlarında “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenirken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından “Yerleşik Konut Alanı ve Yol” alanı olarak değiştirilerek satışa çıkartılan Pancar İşletme Şefliği hakkında açtığı davada sevindiren gelişme yaşandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 6. Dairesi’nin esas incelemesine gitmeden süre aşımı nedeniyle usul yönünden reddettiği davanın zamanı içerisinde açıldığı kararına vardı. 

 

Dava esas yönünden incelenecek

 

Danıştay 6. Dairesi’nin esas incelemesine gitmeden süre aşımı nedeniyle usul yönünden reddettiği kararla ilgili Lüleburgaz Belediyesi temyiz yoluna başvurmuştu. Temyiz başvurusu sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2 Haziran 2021 tarihli kararı ile davanın süresi içinde açıldığını kabul etti. Bu kapsamda Kurul, bozma kararı sonucunda davayı esas yönünden incelenmek üzere kararı veren Danıştay 6. Dairesi’ne gönderdi. Bu karar sayesinde Pancar İşletme Şefliği’yle ilgili hukuki süreç devam etmiş oldu. 

 

“Sürecin takipçisiyiz”

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve Pancar İşletme Şefliği’ni Lüleburgaz’a yakışır bir şekilde kazandırılması için mücadelelerinin süreceğini söyledi. Başkan Gerenli, “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun almış olduğu karar bizim için çok önemli. Daha önce Danıştay 6. Dairesi bizim başvurumuzu esas incelemesi gerçekleştirmeden süre aşımı olduğu gerekçesiyle usul yönünden reddetmişti. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu kararı bozdu. Bu karar sayesinde başvurumuz esas yönünden incelenecek. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. 

 

Belediye hizmet alanı olarak belirlenmişti

 

Cumhurbaşkanlığı kararıyla imar planı bir gecede “Yerleşik Konut Alanı ve Yol” alanı olarak değiştirilen Türkiye Şeker Fabrikaları Pancar İşletme Şefliği, Lüleburgaz Belediyesi imar planlarında “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenmişti. Lüleburgaz Belediyesi söz konusu bölgede 5 katlı ayrık nizam konut yerine, mevcut binaları koruyarak yaşlı bakım evi, çocuk bakım merkezi ve yaşam merkezi oluşturma konusunda adım atacaktı. 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı